Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kwartalnik - Dobrcz Nasza Gmina TV Dobrcz
Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o LIII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 22 sierpnia 2023 r.

W dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Dobrcz.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Informacja o porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 27 czerwca 2023 r.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2023 roku.
7. Informacja o przebiegu inwestycji na terenie gminy w I półroczu 2023 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2023 – 2033.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dobrcz na rok 2023.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/311/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w miejscowości Magdalenka pod nazwą „Klub Seniora” oraz włączenia go w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+”.
12. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia 2023 r. na Wójta Gminy Dobrcz.
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27 lipca 2023 r. o zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi w Magdalence dz. nr 97/24.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie Sesji.


Wspólne posiedzenie Komisji do spraw Budżetu oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Stan przygotowań i realizacji inwestycji na terenie gminy na rok 2023.
3. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 roku.
4. Realizacja funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał objętych porządkiem obrad LIII Sesji Rady Gminy Dobrcz.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy na transmisję on-line na platformie : https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/176/rada-gminy-dobrcz.htm?fbclid=IwAR0n1BH3Tj-oGutEjlQZtS7U-xB6edUAH7-eriaTC4pyiCahYv08Zp5oO30