Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Gminny konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Piękna Nasza Polska Cała- Piękny Mój Kraj i Moja Okolica”. Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z gminy Dobrcz. Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Dobrcz Andrzej Berdych.

Regulamin  konkursu:

I Organizator- Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu

II Cele konkursu:

 •  Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego nas świata
 •  Wzbudzanie zainteresowania krajem, najbliższą okolicą,
 •  Dostrzeganie bogactwa i piękna krajobrazów Polski
 •  Prezentowanie dziecięcej twórczości plastycznej
 •  Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka

III Format pracy: minimum A3                                                                   

IV Technika pracy: dowolna płaska (malarstwo, grafika, rysunek, collage)

V Uczestnicy: dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
Każda placówka może wykonać dwie prace grupowe  w każdej kategorii wiekowej:- 3 latki, - 4 latki, - 5 latki, - 6 latki

VI Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Autorzy najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni
i wyróżnieni.

VII Kryteria oceny:

 •  Pomysłowość i oryginalność,
 •  Wkład pracy dziecka
 •  Estetyka wykonanej pracy

VIII Terminy :
Prace na konkurs należy przesłać (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 .05.2019
Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród planowane jest na 17.05.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Nazwiska zwycięzców oraz zdjęcia ich prac zostaną opublikowane na stronie internetowej gminy.
 
IX Opis pracy

 •  imię, nazwisko i wiek autora
 •  tytuł pracy
 •  adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail
 •  imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
 •  zgoda rodziców na udział w konkursie

X. Uwagi organizatora

1.Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną, wypełnioną zgodnie z podanym w załączniku wzorem (załącznik nr1)
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych

3. Uczestnicy biorący udział w konkursie  wyrażają zgodę na publikowanie imion i nazwisk, wizerunku oraz prac w celach promocji konkursu (załącznik nr 2).
4. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą brane pod uwagę.
5. Organizator informuje, że prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.

 Koordynator konkursu: mgr Agnieszka Ćwikowska
 tel. kontaktowy: 511930053

Prace należy przesłać na adres:
Przedszkole Publiczne „Słoneczko” w Dobrczu
ul. Pocztowa 10, 86-022 Dobrcz