Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz

Przedmiotem  inwestycji jest modernizacja czterech budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie Gminy Dobrcz, tj. :Kotomierz, Dobrcz, Trzeciewiec i Strzelce Górne. Wszystkie wykonywane prace będą zgodne są z opracowanymi dla inwestycji audytami efektywności energetycznej, dokumentacją projektową i zezwoleniami na inwestycję.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej czterech budynków użyteczności publicznej (stacji uzdatniania wody) na terenie Gminy Dobrcz.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
-poprawa izolacyjności termicznej przegród budowlanych
-zwiększenie efektywności systemu grzewczego
-zwiększenie efektywności systemu przygotowania c.w.u.
-modernizacja stolarki drzwiowej
-zainstalowanie OZE (odnawialne źródła energii)

Całkowita wartość projektu: 574 247,05 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 399 703,87 zł

Umowa nr WP-II-D.433.3.5.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0003/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT,

Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT RPO WKP na lata 2014-2020