Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Informacja w sprawie terminów składania wniosków na Stypendia Szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 r. w przypadku uczniów oraz od 1 do 15 października 2020 r. w przypadku słuchaczy kolegiów.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrczu, ul. Długa 54.

Podstawową przesłanką do otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów. Przyznane stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów. Potwierdzeniem wyżej wymienionych kosztów będą oryginały rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów.

Refundacji podlega w szczególności zakup:

- podręczników, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, atlasów, encyklopedii,
- tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
- tornistra (plecak szkolny),
- obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 2 pary),
- stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego (tylko koszulka, spodenki, spodnie sportowe lub dres – po 1 szt.),
- ubrania roboczego oraz sprzętu wymaganego przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
- przyborów i materiałów do nauki zawodu,
- artykułów szkolnych: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
- okularów korekcyjnych (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
- drukarek, papieru, tuszu do drukarek,
- pokrycia kosztu abonamentu internetowego,
- komputera (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
- biurka, krzesła do biurka, lampki biurowe,
- instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry,
- sprzętu sportowego związanego z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
- stroju kąpielowego, klapek, okularów pływackich, czepków, rachunki,
- w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy pobierających nauki poza miejscem zamieszkania: opłaty za internat, dojazd do szkoły (koszt dojazdu pokrywany jest w wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a kwotą wypłaconą na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020 poz. 111).

Autor: Barbara Sobolewska