Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Obwieszczenie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5".

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24.08.2016r., znak: ŚG-I-W.7322.86.2016, w zakresie punkt 1, podpunkt 2, punkt 2, 4, 9 tabeli oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy -Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2 – Kontynuacja projektu budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”

obejmującego wykonanie urządzeo wodnych na działkach

- 1/20, 1/22 obręb Luszkowo, gmina Pruszcz,

- 33/1_1, 37/12_1, 37/13_1, 37/6_1, 22/1_1, 38/1_1, 39/6_1, 41/8_1, 41/9_1, 41/7_1, 43/11_1, 43/8_3, 43/7_3, 43/5_3, 37/16_3, 37/18_3, 37/22_3, 37/20_3, 37/24_3, 37/28_3, 37/26_3, obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz,

- 4/3, obręb Gądecz, gmina Dobrcz,

- 120/14, 120/13, 120/15, 120/16, 120/10, 123/2, 124/11, obręb Borówno, gmina Dobrcz,

- 445/1, obręb Świecie, gmina Gruczno.

Na podstawie art. 10 § 1 kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym informuję, że strony na etapie postępowania mogą zapoznad się z aktami sprawy w siedzibie organu, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu się na konkretną godzinę (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdaosk, tylko w świetlicy Lasów Paostwowych, w godzinach 8:00 – 13:00) oraz złożyd ewentualne wnioski i uwagi, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomid organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek doręczenia.

Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdaosku