Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7, 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). Dyrektor Regionalnego Zarządu GWWP w Gdańsku informuje o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach planowanej inwestycji „Kontynuacja projektowania i budowy drogi S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz- granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: część 2- kontynuacja projektu i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km”.

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie organu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub za pośrednictwem e-mail, z osobą prowadzącą postępowanie. Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 Kpa strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (z podpisem kwalifikowanym) z podaniem znaku sprawy: GD.RUZ.4210.165.2020.PZ. Zapoznania się z aktami sprawy, a także złożenia ewentualnych wniosków i uwag, można dokonać w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Autor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku