Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na zgłoszenie 12 miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554) oraz ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127) od 1 lipca należy składać deklaracje do Centralne Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), której celem jest zgromadzenie informacji dotyczących źródeł ciepła i rodzaju spalanych paliw w budynkach i lokalnych mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązkowi złożenia deklaracji podlega każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW.

Deklaracje można składać w formie:

-elektronicznej na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

-papierowej – należy pobrać odpowiedni formularz ze strony https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ wydrukować go, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy. Dane z formularza papierowego zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika Urzędu.

Link do systemu ZONE CEEB i wzory formularzy papierowych udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobrcz w zakładce Ochrona Środowiska > Ochrona Powietrza > Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).

Formularze papierowe są także udostępnione do pobrania w Urzędzie Gminy.

Termin złożenia deklaracji uzależniony jest od daty uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw i wynosi:

- dla budynków ze źródłem ciepła uruchomionym i eksploatowanym przed 1 lipca 2021r. wynosi 12 miesięcy

- dla budynków ze źródłem ciepła lub spalania paliw uruchomionym od 1 lipca 2021 r. wynosi 14 dni licząc od daty instalacji

W przypadku zmiany danych, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq