Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

TV Dobrcz Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

Porady prawne

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Ogłoszenie o XXXV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 21 października 2021 r. i wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21 października 2021 r.

W dniu 21 października 2021 r. o godz. 12.00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Dobrcz.

W związku ze szczególną sytuacją w naszym kraju,  stanem epidemii,  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, a także respektując wytyczne  Rządu RP i rekomendacje stosownych służb informuję, iż  w sesji mogą uczestniczyć sołtysi oraz mieszkańcy.  W przypadku przekroczenia limitu osób,  może wystąpić sytuacja, że nie wszyscy zostaną wpuszczeni na salę.

Zapraszamy na transmisję on-line na platformie - >

Rada Gminy Dobrcz - transmisje z sesji Rady w serwisie eSesja.tv

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 7 września 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 10 września 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 13 września 2021 r.
 7. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2021-2031.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2021 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy na rok 2022 Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobrcz i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody rosnących w alei dębowej w miejscowości Borówno, gmina Dobrcz.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dobrcz położonej w obrębie Stronno.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Dobrcz położonej w obrębie Wudzyn.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dobrcz nieruchomości położonej w obrębie Stronno.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Dobrcz.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrcz do realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 050216C na odcinku Nekla-Borówno-etap II” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dobrcz do realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magdalenka od km 0+000 do 1+754,6, o dł. 1754,6 mb (działki nr 99/3; 106/1; 110/3; 109; 19/2; 137/1)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Dobrcz w północnej części obrębu ewidencyjnego Magdalenka.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie ewidencyjnym Strzelce Górne, gminy Dobrcz.
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 kwietnia 2021 r.
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 maja 2021 r.
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 września 2021 r.
 24. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Augustowo na lata 2021-2031”.
 25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Borówno na lata 2021-2031”.
 26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Dobrcz na lata 2021-2031”.
 27. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Gądecz na lata 2021-2031”.
 28. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Kotomierz na lata 2021-2031”.
 29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Kozielec na lata 2021-2031”.
 30. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Kusowo na lata 2021-2031”.
 31. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Magdalenka na lata 2021-2031”.
 32. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Nekla na lata 2021-2031”.
 33. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Stronno na lata 2021-2031”.
 34. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Sienno na lata 2021-2031”.
 35. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Strzelce Dolne na lata 2021-2031”.
 36. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Strzelce Górne na lata 2021-2031”.
 37. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Suponin na lata 2021-2031”.
 38. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Trzebień na lata 2021-2031”.
 39. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Trzeciewiec na lata 2021-2031”.
 40. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Trzęsacz na lata 2021-2031”.
 41. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Włóki na lata 2021-2031”.
 42. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Wudzynek na lata 2021-2031”.
 43. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Wudzyn na lata 2021-2031”.
 44. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Sołectwa Zalesie na lata 2021-2031”.
 45. Interpelacje i zapytania.
 46. Wolne wnioski.
 47. Zakończenie Sesji.

 

Wspólne posiedzenie Komisji  do spraw Budżetu i Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się  w dniu 21 października  2021 r. o godz. 8.00  w  Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

 

Porządek posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i potwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał objętych porządkiem obrad XXXV Sesji Rady Gminy Dobrcz.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie posiedzenia.