Podatek od środków transportowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2016

  Urząd Gminy w Dobrczu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1, DT-1A oraz oświadczenia o posiadanych środkach transportowych na 2016r. Termin złożenia deklaracji przypada na dzień 15 lutego 2016r. Opodatkowaniu podlegają środki transportu, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Podatek ten płacą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Podatek jest płatny w dwóch równych ratach t.j. do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Jednocześnie informujemy, że druk deklaracji  i oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrcz www.dobrcz.bip.net.pl  w zakładce -jak załatwić sprawę - podatki i opłaty lokalne. Natomiast wysokość stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2016r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz Nr VIII/91/2015 z dnia 7 grudnia 2015r, która znajduje się na wskazanej stronie internetowej.

 

Przygotowała: Beata Sentkowska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Transport

    Transport