X Sesja Rady Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 lutego 2016

W dniu 26 lutego 2016 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w X Sesji Rady Gminy, gdzie zatwierdzono wstępne stanowiska o utworzeniu wspólnie z innymi Gminami związku metropolitalnego oraz podjęto szereg uchwał m.in.

  • nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Dobrcz,
  • określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobrcz oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

  • określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Dobrcz.

Podjęte Uchwały Rady Gminy Dobrcz dostępne www.dobrcz.bip.net.pl w zakładce Rada Gminy/ Uchwały Rady po podpisaniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Panią Halinę Pietrzak.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie X Sesja Rady Gminy

    X Sesja Rady Gminy