XI Sesja Rady Gminy Dobrcz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2016

W dniu 26 kwietnia 2016 roku Krzysztof Szala – Wójt Gminy Dobrcz uczestniczył w XI Sesji Rady Gminy, gdzie podjęto szereg uchwał m.in.

 • współdziałania Gminy Dobrcz z Miastem Bydgoszcz oraz Gminą Osielsko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz,
 • uchwalenia założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobrcz.

 • Uchwałę nr XI/144/2016 z dnia 26.04.2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. (Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest umożliwienie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz oraz zaplanowanie kompleksowych procesów (powiązanych wzajemnie, obejmujących kwestie m.in. społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne, środowiskowe) towarzyszących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Ze względu na potrzeby projektowania interwencji wspierających rewitalizacje współfinansowaną ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 założenia Gminnego Programu Rewitalizacji będą wpisywać się w wymogi dotyczące programów rewitalizacji zawarte w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanych przez Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pełna treść uchwały jest dostępna na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobrcz na http://www.dobrcz.bip.net.pl/?a=6613.)

Podjęte Uchwały Rady Gminy Dobrcz dostępne www.dobrcz.bip.net.pl w zakładce Rada Gminy/ Uchwały Rady po podpisaniu przez Przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz Panią Halinę Pietrzak.

     Podczas Sesji Wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala i Przewodnicząca Rady Gminy Halina Pietrzak wspólnie podziękowali Panu Sołtysowi Tadeuszowi Kaźnicy za 40 lat pracy w roli sołtysa. Pani Halina Pietrzak życzyła dalszej i owocnej pracy w tej samej roli a Pan Krzysztof Szala podziękował za trud włożony w prace na rzecz lokalnej społeczności.

 

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gratulacje

  Gratulacje

 • Powiększ zdjęcie Gratulacje

  Gratulacje

 • Powiększ zdjęcie Gratulacje

  Gratulacje

 • Powiększ zdjęcie gratulacje

  gratulacje

 • Powiększ zdjęcie XI Sesja

  XI Sesja

 • Powiększ zdjęcie Obrady Sesji

  Obrady Sesji