Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Informacja w sprawie naboru na rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu.

Wójt Gminy Dobrcz informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy

Na rzeczoznawców mogą zostać powołane osoby, które:

1)      posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub

2)      ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3)      posiadają co najmniej wykształcenia średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3- letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4)      ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż     pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5)      ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,

6)      mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Dobrcz.

7)      złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

 Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.

 Z wnioskiem, o którym wyżej mowa, mogą wystąpić również :

  1. sołtys lub
  2. izba rolnicza, lub
  3. związek zawodowy rolników, lub
  4. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
  5. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

 Nadmienia się, że szacowanie jest odpłatne, a wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dobrczu przy ul. Długiej 50, 86-022 Dobrcz, pok. Nr 3 lub przesłać pocztą w terminie do 14 października 2016 r. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej urzędu lub w pok. nr 3 (tel. kont. 52 364-80-11).

Autor: E.Stanisławska

Pliki do pobrania