Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Załatw sprawę elektronicznie

Wyszukiwarka

Informacje

NSP

Doradca rolniczy

CZYSTE POWIETRZE

KOMUNIKACJA

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz

Harmonogram działań Wójta Gminy Dobrcz w odniesieniu do prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji w Kotomierzu i w Trzeciewcu.

  1. Na wniosek strony z dnia 24.01.2017 r. w sprawie powołania opinii biegłego, pismem z dnia 09.02.2016 r. Wójt Gminy zwrócił się do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie wykonania opinii dotyczącej oddziaływania zapachowego dla planowanych lokalizacji.
  2. Do 28.02.2017 r. trwają konsultacje i  postępowania z udziałem społeczeństwa.
  3. Po terminie 28.02.2017 r. do inwestora zostaną skierowane wezwania do wyjaśnienia uwag i wniosków, które wpłynęły podczas postępowania z udziałem społeczeństwa.
  4. Po udzieleniu przez inwestora wyjaśnień odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.
  5. Następnie zgromadzony materiał zostanie przesłany do ponownego uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z wnioskiem o zajęcie stanowiska, czy w jego świetle istnieją przesłanki do zmiany uprzednio zajętych stanowisk w postanowieniu i opinii  w sprawie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
  6. Po otrzymaniu odpowiedzi od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy zostanie raz jeszcze przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa (zgodnie ze zmianą ustawową wyłożenie do publicznego wglądu  oraz przyjmowanie wniosków i uwag będzie trwało 30 dni).
  7. Przed wydaniem decyzji nastąpi zawiadomienie o zebraniu materiałów i dowodów.
  8. Zostanie wydana decyzja. Decyzja odmowna może zostać wydana w następujących przypadkach:

a) nie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
b) niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisami obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego,
c) brak zgody wnioskodawcy na realizację wariantu zaproponowanego przez organ, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika zasadność realizacji w wariancie innym niż proponowany przez   wnioskodawcę,
d) negatywny wpływ na obszary Natura 2000, wykazany w procesie oceny oddziaływania na środowisko,
e) nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wykazane w procesie oceny oddziaływania na środowisko.

Autor: E.Stanisławska