Gminna Komisja Wyborcza w Dobrczu - ZAWIADOMIENIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2017

Gminna Komisja Wyborcza w Dobrczu zwołuje na dzień 12 lipca 2017 roku na godzinę 13.00
pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w sprawie przeprowadzenia wyborów przedterminowych Rady Gminy Dobrcz
zarządzonych na dzień 23 lipca 2017 r.
Posiedzenie Komisji odbędzie się w Sali GOK w Dobrczu ul. Długa 52

Stawiennictwo obowiązkowe.

Przedmiotem pierwszego posiedzenia  Komisji Wyborczych będzie:

 1. dokonanie wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy;
 2. omówienie zadań i ustalenie trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień dla osób wchodzących w jej skład,
 3. ustalenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach,
 4. ustalenie zadań do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i
  nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, formularzy protokołu, spisu, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów,
 5. szkolenie członków komisji przez  pracowników Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

  Przewodnicząca
  Gminnej Komisji Wyborczej

            /-/ Mariola Smorgol

 

ZAWIADOMIENIE

Autor / Publikujący: Marek Richter