Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2017

Wójt Gminy Dobrcz, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Gminy Dobrcz, zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz”.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz”. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 20 do 27 listopada 2017 r. Składanie uwag do Programu Rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 20 do 27 listopada 2017 r. Wybrano następujące formy konsultacji:

 1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiony projekt „Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Dobrcz”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Trzebieniu w dniu w 27 listopada o godzinie 15:00.
 2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od 20 do 29 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, 86 – 022 Dobrcz.
 3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Dobrcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  formularz konsultacyjny
  Ogłoszenie o konsultacjach
  Lokalny Program Rewitalizacji- projekt dokumentu
  Plakat
Autor / Publikujący: Anna Kutkowska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie konsultacje

  konsultacje