Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Magdalence – PSZOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2018

W roku 2018 zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Magdalence pozostają bez zmian. W każdy wtorek, piątek i co drugą sobotę odbierane są następujące frakcje odpadów:

Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady zielone, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 1 tona/rok gospodarstwa domowego, odpady poremontowe w ilości nie większej niż 3 tony/rok z gospodarstwa domowego, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nie większej niż 100 kg/rok z gospodarstwa domowego.

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

w Magdalence w roku 2018 czynny jest w następujących dniach:

- we wtorki od godz. 11.00 – 17.00

- w piątki od godz. 13.00 – 19.00

- w następujące soboty od godz. 10.00 – 18.00:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

 

13

27

10

24

10

24

7

21

 

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

 

5

19

2

16

30

14

28

11

25

 

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

 

8

22

6

20

3

17

1

15

29

                       

 

 

 

 

 

 

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo

    logo