Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

Wójt Gminy Dobrcz ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Dobrcz, w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 26 marca 2018 r. do dnia 13 kwietnia 2018 roku.
Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie przez Wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji i złożenie go w okresie trwania naboru w Urzędzie Gminy Dobrcz lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dobrcz, ul.  Długa 50, 86-022 Dobrcz. W  przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do urzędu.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się budynek, wynikający z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego i wykorzystuje nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe.
Wnioski, które spełniają wszystkie kryteria zostaną poddane publicznemu losowaniu. Miejsce i  termin losowania zostanie wyznaczony zarządzeniem Wójta Gminy i podany do publicznej wiadomości.
Wylosowanych zostanie 15 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania.
Wysokość dotacji w kwocie 4.000,00 zł udzielana będzie na zasadzie refundacji i pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Dobrcz (2.000,00 zł) oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (2.000,00 zł), w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Dobrcz”.

Źródło informacji: A.Radtke | Publikujący: Magdalena Borowicz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo

    logo