Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego. Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego. Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR. Przed złożeniem wniosku, producent zobowiązany jest uzyskać w ARiMR numer rejestracyjny w ewidencji producentów (nr EP).
Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków wynikających z ustawy dla producentów surowca tytoniowego oraz nabywców surowca tytoniowego, można uzyskać w Oddziale Terenowym KOWR w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 osobiście bądź pod numerem telefonu 52/5250801. Formularze Wniosku o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, jak również innych dokumentów składanych do KOWR dostępne są na stronie www.kowr.gov.pl w zakładce INTERWENCJA – TYTOŃ  (http://www.kowr.gov.pl/interwencja/tyton). W załączeniu ulotka informacyjna.

Źródło informacji: Ł.Dzięgiel | Publikujący: Magdalena Borowicz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie