Jesteś tutaj: Start / OCHRONA ŚRODOWISKA / KURENDA

KURENDA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2018

Urząd Gminy Dobrcz w związku z licznymi monitami mieszkańców gminy przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). 

Wylewanie ścieków na teren własnej posesji lub przyległych jest surowo wzbronione, grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym wody, którą pijemy gdy korzystamy z własnej studni oraz gleby. Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem bo większość bakterii chorobotwórczych, które wraz ze ściekami przedostają się do gleby i wód podziemnych, jest w stanie przeżyć w tych środowiskach ok. 3 miesięcy, stanowiąc zagrożenie bakteriologiczne. Szkodzimy więc sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to może zostać ukarany mandatem karnym.

Pamiętaj! – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dobrcz.

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie kurenda

    kurenda