Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” zaprasza na warsztaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2018

Dla potencjalnych beneficjentów w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz prawidłowe rozliczanie otrzymanego wsparcia dotyczącego Operacji realizowanej przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 :

Zakres tematyczny :

1. ,,Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

      turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

2. „Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju

      w tym produktów i usług lokalnych”

 

   Szkolenie odbędzie się w dniu 25.06.2018r  o godz.15:00

             w siedzibie LGD Trzy Doliny , Gądecz 33

Autor / Publikujący: Magdalena Borowicz