Jak wspomóc rodzinę z problemem alkoholowym? Jak motywować do leczenia odwykowego?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2018

Dnia 12 sierpnia 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu, odbyło się szkolenie pt. „Funkcja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia”. W szkoleniu udział wzięli Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownicy Socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Ekspert prowadzący wykład omawiał takie tematy jak:
- uzależnienie od alkoholu, wzory spożywania alkoholu, fazy uzależnienia od alkoholu,
- procedura postępowania z osobą zgłoszoną, zobowiązaną do podjęcia leczenia odwykowego,
- dokumentacja procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- metody leczenia osób uzależnionych oraz system leczenia odwykowego w Polsce,
- rodzina z problemem alkoholowym oraz współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną,
- pierwszy kontakt z osobą uzależnioną, motywowanie do podjęcia leczenia,
- skuteczna działalność profilaktyczna,
- tworzenie lokalnego systemu wsparcia pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnoza potrzeb i zasobów społeczności lokalnej z zakresie pomocy dzieciom oraz zapoczątkowanie bądź kontynuacja budowania systemu wsparcia.
Szkolenie poprowadził trener, specjalista w obszarach związanych z przeciwdziałaniem oraz leczeniem uzależnień.

Źródło informacji: Lechosław Brzozowski Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie „Funkcja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia”

    „Funkcja Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, motywowanie do leczenia”

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie