Dom Dziennego Pobytu Szafirek w Gądeczu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 września 2018

Wychodząc naprzeciw osobom, których funkcjonowanie w społeczeństwie zaczyna ulegać różnego rodzaju ograniczeniom, została stworzona sieć Domów Dziennego Pobytu. Osoby, które z uwagi na problemy zdrowotne, niepełnosprawność, podeszły wiek, nie są w stanie w pełni samodzielnie organizować czynności życiowych, potrzebują wsparcia i pomocy ze strony innych osób, w takim właśnie domu odnajdą spokój i zrozumienie.

Nadrzędnym celem sieci tychże domów jest organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna ich uczestników. Dzienne Domy Pobytu zaspokajają potrzeby w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim, dbają o kondycję fizyczną i psychiczną ich podopiecznych. Uczestnicy tychże domów otoczeni są opieką medyczną, psychologiczną, prawną oraz wsparciem terapeutycznym. Dbając o standard proponowanych usług zaplanowaliśmy różnorodną ofertę zajęć indywidualnych i grupowych, z uwzględnieniem możliwości każdego uczestnika, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.
Sieć Domów Dziennego Pobytu już wkrótce rozpoczyna swoją działalność.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Dzienny Dom pobytu WSG w gminie Dobrcz: realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zg. z umową UM_SE.433.1.118.2018

 

Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

 

Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

 

Poddziałanie RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

 

Źródło informacji: WSG w Bydgoszczy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie