RPO na nowoczesną edukację i usługi opiekuńcze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2018

W piątek, 28 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pan wójt Krzysztof Szala z panią skarbnik Joanną Chylewską podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z pierwszego projektu - ,,Otwieramy się na świat - nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz" skorzystają uczniowie. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 200 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w 6 szkołach podstawowych z terenu gminy Dobrcz. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie matematyczne i przyrodnicze w 6 szkołach podstawowych. Zakupione wyposażenie będzie dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i będzie dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności. W ramach projektu planowane są również pozalekcyjne zajęcia dodatkowe dla 200 uczniów z klas 4-8 z 6 szkół podstawowych ukierunkowanych na tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Zajęcia warsztatowe dla 25 grup po 8 osób, będą obywały się średnio raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne. Uczniowie będą również uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych. W ramach zadania dla każdej ze szkół zaplanowano po 1 wyjeździe do "Młyna wiedzy" w Toruniu. Uczniom zostanie zapewniony transport, bilety wstępu oraz wyżywienie (suchy prowiant). Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji 28 nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu. Dwudniowe warsztaty zakończą się testem oraz otrzymaniem certyfikatu. Wartość projektu tu 386 257,86zł, z czego 347 614,86zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Drugi projekt to ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - wsparcie dla osób niepełnosprawnych w Gminie Dobrcz". Jego celem jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i wsparcie 10 osób niepełnosprawnych w gminie Dobrcz w okresie 14 miesięcy. W ramach projektu przewiduje się szkolenie dla 2 asystentów osoby niepełnosprawnej. Kandydaci odbędą minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie, które składać się będzie z minimum 20 godzin części teoretycznej oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat. Po zakończeniu szkolenia asystenci będą potrafili m.in. stosować praktyczne metody skuteczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością/niesamodzielnymi, zastosować przedmedyczne czynności ratownicze, wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, właściwie rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje. Projekt zakłada również wspieranie przez asystentów 10 osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół). Dodatkowo w ramach zadania osoby niepełnosprawne zostaną objęte wsparciem fizjoterapeuty (5 godzin na osobę) i psychologa (3 godziny na osobę). W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie dla rodzin osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie 5 warsztatów po 6 godzin dla 12 uczestników np. warsztaty piękna z kosmetyczką, fryzjerem, wizażystą; zabiegi relaksacyjne z fizjoterapeutą czy spotkania inspirujące powstanie grupy wsparcia pod przewodnictwem pracowników socjalnych. Wartość projektu to 137 663,20 zł - uzyskane dofinansowanie opiewa na 123 896,88 zł.
Autor zdjęć: Łukasz Piecyk | Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie