Zabytkowy kościółek we Włókach coraz ładniejszy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 października 2018

Trwa gruntowny remont kościoła pw. Marii Magdaleny we Włókach. Świątynia powstała w XVII wieku i jest jedną z głównych atrakcji turystycznych naszej gminy. We wnętrzu znajduje się ołtarz i ławki. Budowa była możliwa dzięki wsparciu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie kościół we Włókach

    kościół we Włókach

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie