Inwestycja w Paulinach - bieżące informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2019

Szanowni Państwo,
jak już informowałem istotną dla mnie sprawą jest możliwość wypowiadania się mieszkańców w ważnych dla nich sprawach.
Za sprawę istotną uważam planowaną w Paulinach budowę mieszalni pasz. Dlatego też uwzględniając zaniepokojenie mieszkańców zawarte w skierowanym do mnie wystąpieniu, wynikającym m.in. z faktu uchylenia przez Radę Gminy Dobrcz uchwały o przystąpieniu do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Dobrcz, w tym Paulin - podjąłem działania zmierzające do wyjaśnienia obaw mieszkańców.

Przygotowując się do podjęcia ewentualnych działań prawnych zaprosiłem inwestora na spotkanie z udziałem przedstawicieli  Rady Gminy Dobrcz, w tym Pani Przewodniczącej - celem przedstawienia informacji o całości jego zamierzeń inwestycyjnych odnośnie miejscowości Pauliny. Na dzień dzisiejszy oczekuję od inwestora potwierdzenia daty spotkania.

Wyrażam przekonanie, iż jego przebieg pozwoli na uspokojenie mieszkańców i doprowadzi do wypracowania optymalnych zasad dobrego sąsiedztwa.

Andrzej Berdych
Wójt Gminy Dobrcz

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie