Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2019

Urząd Gminy w Dobrczu przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych  DT-1, DT-1A  na 2019r. Termin złożenia deklaracji przypada na dzień 15 lutego 2019r. Opodatkowaniu podlegają środki transportu, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 t. Podatek ten płacą osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Podatek jest płatny w dwóch równych ratach t.j. do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

Jednocześnie informujemy, iż od 01.01.2019 obowiązują nowe druki  deklaracji.

Druki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrcz www.dobrcz.bip.net.pl  w zakładce:

- jak załatwić sprawę - podatki i opłaty lokalne - formularze obowiązujące od 1 stycznia 2019r.  

Natomiast wysokość stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2019r. określa Uchwała Rady Gminy Dobrcz Uchwała Nr V/84/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, która znajduje się na wskazanej stronie internetowej.

Źródło informacji: Beata Sentkowska UG w Dobrczu | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie podatek od środków transportowych

    podatek od środków transportowych