Borówno ma swoją świetlicę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2019

We wtorek, 5 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Borównie. W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele samorządu, sołtysi, radni, księża oraz mieszkańcy sołectwa. Otwarcie świetlicy zaczęło się od symbolicznego poświęcenia nowo otwartego obiektu przez księży Grzegorza Bileckiego i Macieja Andrzejewskiego. Mamy nadzieję, iż nowo powstała świetlica będzie długo służyć mieszkańcom Borówna, a dotychczasowe spotkania odbywające się na dworze pójdą w niepamięć.

O świetlicy mieszkańcy Borówna marzyli od dawna. Sołtys Tadeusz Kaźnica prowadził rozmowy i zachęcał radnych do zainwestowania. Udało się dzięki wsparciu funduszu sołeckiego i mieszkańców sołectwa, którzy działali w czynie społecznym. Wójt Andrzej Berdych podziękował wszystkim zaangażowanym w pracę. Jednak na szczególne podziękowania zasłużył pan Kaźnica, który każdego dnia był na placu budowy, a teraz dba o porządek w świetlicy. Oczywiście sam fundusz sołecki nie pozwoliłby na tak szybkie wybudowanie obiektu (2 lata). Na dokończenie budowy środki popłynęły z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

O budowie świetlicy pisaliśmy tutaj

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie