Masz pomysł na inkubator przetwórstwa lokalnego? Zgłoś się do LGD-u

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 2 I / 2019

Termin składania wniosków: 29.03.2019 r. do 11.04.2019 

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie tworzenia lub rozwijania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Informacje na temat naboru są zamieszczone na stronie www.trzydoliny.eu w zakładce planowane nabory, w podstronie ,,ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 2 I /2019” oraz pod numerem tel. 739 24 64 34

Źródło informacji: Hanna Tazbir LGD "Trzy Doliny" | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie inkubator

    inkubator