Zyskaj nawet 300 000 zł na rozwijanie działalności gospodarczej. LGD ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3R/2019

Termin składania wniosków: 05.04.2019 r. do 18.04.2019

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 1.200.000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

WSZYSTKIE  INFORMACJE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI SĄ UMIESZCZONE  NA STRONIE  www.trzydoliny.eu  W ZAKŁADCE ,, PLANOWANE NABORY" W PODSTRONIE OZNACZONEJ  ,,OGŁOSZENIE O NABORZE NA KONKURS 3R / 2019

Tel. Do specjalisty ds. projektów w LGD Trzy Doliny

 Pani Magdaleny Zuehlke – 739 246 434

Źródło informacji: Hanna Tazbir LGD "Trzy Doliny" | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie logo LGD

    logo LGD