Nowe umowy na wywóz nieczystości płynnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2019

W związku z wymogiem zamknięcia punktu zlewnego w Kusowie, co skutkuje koniecznością wywozu ścieków do zlewni zlokalizowanych w Bydgoszczy i Pruszczu oraz brakiem możliwości świadczenia usług w całości przez Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na ścieki tzw. szamb, Wójt Gminy Dobrcz zwraca się do mieszkańców gminy, którzy zawarli umowy z ZUK z prośbą o niezależne zawieranie umów z pozostałymi podmiotami świadczącymi usługi w tym zakresie.

Powyższe pozwoli na ciągłość realizowania obowiązków związanych z prawidłową gospodarką ściekową na terenie gminy.

Wykaz firm posiadających zezwolenia Wójta Gminy Dobrcz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrcz na dzień 03.04.2019 r.

 

Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę na bieżące opróżnianie „szamb” celem wyeliminowania ich przepełniania.

Przypomina się również mieszkańcom gminy Dobrcz, iż wg. obowiązujących przepisów prawnych zachodzi konieczność posiadania stosownej umowy oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych, co w najbliższym czasie będzie przedmiotem kontroli tut. urzędu.

 

Źródło informacji: Anna Radtke | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie szambo

    szambo