Klub Integracji Społecznej - nowy projekt Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2019

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz zaprasza do udziału w projekcie pod tytułem: "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji".

Projekt oferuje wsparcie poprzez:
- indywidualną ściekę rozwoju osobistego dostosowaną do potrzeb i oczekiwań beneficjenta,
- możliwość wzmocnienia indywidualnych kompetencji, umiejętności społecznych, zawodowych, edukacyjnych, i sportowo rekreacyjnych,
- poradnictwo indywidualne,
- możliwość skorzystania z atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

Klub Integracji Społecznej prowadzony w oparciu o Nowy Profil Usług Reintegracyjnych obejmie wsparciem osoby nieaktywne zawodowo z Gminy Dobrcz, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczone społecznie i zawodowo.

Celem utworzenia Klubu Integracji Społecznej jest nawiązanie współpracy z Gminą Dobrcz oraz jednostkami organizacyjnymi jej podległymi, lokalnymi podmiotami działającymi w sferze aktywizacji społecznej, tj. Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic, Stowarzyszeniem Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet “JESTEM AKTYWNA” oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

Czekamy właśnie na Ciebie!!!

Swoją gotowość udziału w projekcie zgłoś do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- tel. 52 364 10 21 oraz pod poniższymi adresami: www.gminadobrcz.pl, www.trgd.dobrcz.pl, a także pod nr. tel. 515 079 385.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie