Nowe jednolite formularze informacji i deklaracji podatkowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 czerwca 2019

Od 1 lipca 2019 roku zaczną obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji (o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o lasach), jak i formularze deklaracji (na podatek rolny, od nieruchomości oraz na podatek leśny).

Nowe  formularze  (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały  zastosowanie  do spraw dotyczących  podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 roku.

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  od  1 lipca 2019 roku  wprowadzona  zostanie powszechna  możliwość   składnia   za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  informacji i deklaracji  na podatek rolny, leśny , od nieruchomości. Wybór formy (papierowa, elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Wymagania dla formy elektronicznej to:

- kwalifikowany podpis elektroniczny,

- podpis osobisty ( składany przy użyciu tzw. e-dowodu osobistego),

- podpis zaufany.

Źródło informacji: E.Serafin | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie przykładowy formularz

    przykładowy formularz