Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

W terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT albo ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

 

Limit zwrotu ustala się  jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminie,
1 - 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy  wskazany we wniosku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2018 r., poz.2466 ) i  jest dostępny na stronie BIP Urzędu  Gminy Dobrcz  w zakładce - jak załatwić sprawę:

  1. podatki i opłaty lokalne – formularze obowiązujące od  1 stycznia 2019 roku,

  2. druki i formularze (zebrane).

Zgodnie  z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 27  listopada 2018 r. stawka

zwrotu  podatku akcyzowego  na 2019 rok została  określona w wysokości 1,00 zł

na 1 litr oleju napędowego (Dz. U. z 2018r., poz.2313).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrczu, ul. Długa 50, pokój nr 13 lub telefonicznie pod nr 52/364-10-12 lub 52/364-80-10 wew. 409

Źródło informacji: E. Serafin | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie wniosek

    wniosek