Lokalna Sieć Reintegracji już prężnie działa.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2019

Dziękujemy wszystkim, którzy w ramach współpracy w naszej Lokalnej Sieci Reintegracji, uczestniczyli w spotkaniu, zorganizowanym celem przybliżenia procesu reintegracji społecznej w naszej Gminie. Wierzymy, iż nasza LSR będzie systematycznie działać na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a zadanie, które obecnie realizujemy stanowić będzie integralną część nowej perspektywy programowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanej m.in. na poziomie naszej gminy.

Lokalna Sieć Reintegracji tworzona jest w ramach realizacji zadania pt. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych w ramach projektu pozakonkursowego pn."Krajowa Sieć Reintegracji, wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego" realizowanego w POWER 2014-2020 Oś priorytetowa:II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, jest zawarta pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Towarzystwem Rozwoju Gminy Dobrcz.

Źródło informacji: Angelika Fac | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat