Kontynuacja X sesji Rady Gminy Dobrcz

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 września 2019

Informujemy, iż obrady X Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 23 września 2019  roku  zostały zawieszone. Wznowienie obrad nastąpi 25 września 2019 r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu.

Aktualny porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Gminy Dobrcz.
 5. Przyjęcie protokołu IX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz.
 6. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy oraz realizacji uchwał z poprzedniej sesji.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrcz za I półrocze 2019 r.
 8. Informacja o przygotowaniu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
 9. Informacja o przebiegu inwestycji na terenie gminy  w I półroczu 2019 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dobrcz nieruchomości położonej w obrębie Nekla.
 11. Projekt uchwały w  sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Dobrcz.
 12. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z 1 drzewa rosnącego w alei przydrożnej w ciągu drogi krajowej nr 56 relacji Aleksandrowiec-Włóki w miejscowościach Sienno, gmina Dobrcz.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu,  do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie”.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobrcz spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
 15. Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobrcz.
 16. Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobrcz.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2019-2029.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie przedstawionej propozycji ograniczenia Obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT w ramach założeń RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
 20. Interpelacje i zapytania Radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie sesji.
Źródło informacji: Biuro Rady Gminy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie