Zaproszenie dla stomatologów do złożenia oferty na leczenie uczniów, które będzie finansowane ze środków publicznych.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2019

Zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. ,,O opiece zdrowotnej nad uczniami” do złożenia oferty zaproszono wszystkie podmioty lecznicze z zakresu stomatologii, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta ma sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opieką w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych objęte będą dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia, a w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych do 19 roku życia. By dentysta mógł przystąpić do leczenia konkretnego ucznia wymagana będzie pisemna zgoda jego rodziców lub jego samego, gdy jest pełnoletni.

Chodzi w sumie o 1267 uczniów.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy do 15 listopada 2019 r. do godz. 14.00.

Źródło informacji: Anna Kutkowska | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania