W gminie będą nowe place zabaw? Projekt jest w trakcie oceny.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2019

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez LGD ,,Trzy Doliny"w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr konkursu LGD: 4T/2019 Gmina Dobrcz złożyła projekt pn. „Place zabaw-nowoczesne miejsca infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie Gminy Dobrcz, w miejscowościach Dobrcz, Kotomierz, Borówno, Kozielec, Strzelce Górne, Stronno”. 

W ramach projektu zostaną wymienione i uzupełnione urządzenia placów zabaw w m.: Dobrcz, Kotomierz, Borówno oraz zbudowane od podstaw w miejscowościach Kozielec, Strzelce Górne, Stronno.

Przedmiotowy projekt ma bezpośredni wpływ na polepszenie warunków aktywnego spędzania wolnego czasu jak i integracji na świeżym powietrzu mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Dobrcz. Plac zabaw jest elementem wspierającym rozwój fizyczny jak i umysłowy każdego młodego człowieka. Pozwala ćwiczyć równowagę, koordynację ruchową. Wspiera planowanie i rozwój motoryczny.  Miejsca te przyczynią się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Przedmiotowe place zabaw mają na celu wykształcić u dzieci i młodzieży nawyk aktywnego spędzania czasu oraz  polepszenie sprawności ruchowej. Poprzez nowoczesne place zabaw powstaną bezpieczne miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie gminy.

(Projekt jest w trakcie oceny)

Źródło informacji: Anna Wiszniewska | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie