Podwyżki opłat za śmieci - zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2019

Szanowni Państwo,
Wójt Gminy informuje, iż otwarto koperty z ofertami trzech firm, które wpłynęły w ramach przetargu na wywóz odpadów komunalnych w Gminie Dobrcz na lata 2020-2021. Ujawnione ceny na świadczenie usług znacznie przewyższają kwotę, jaka obecnie funkcjonuje w Gminie Dobrcz.

Z racji, że system wywozu i utylizacji nieczystości musi się bilansować co nakazuje samorządom prawo krajowe, nowe stawki od 1 stycznia 2020 roku będą musiały być wyższe - oznacza, to nic innego, że system musi być w całości pokryty z opłat mieszkańców. To wymóg prawny, od którego nie ma ucieczki, a problem dotyczy wszystkich samorządów w naszym kraju. Podwyżki opłat w większości gmin są nawet dwukrotne.

Przedstawiony przez Wójta Gminy Dobrcz projekt uchwały w tej sprawie wskazuje szacunkową stawkę minimalną, poniżej której nie będzie możliwe rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie nowej umowy na wywóz odpadów od 1 stycznia 2020r.

Taka sytuacja powoduje, że o przyszłości naszego systemu i wysokości opłat zdecyduje Rada Gminy już w środę 27 listopada 2019 na obradach Komisji i 2 grudnia 2019 na Sesji Rady Gminy Dobrcz.

Rada Gminy Dobrcz, w ramach swoich kompetencji jest zobowiązana zabezpieczyć środki pieniężne, w wysokości pozwalającej na finansowanie wywozu odpadów komunalnych (art. 6k ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach t.j. DZ. U. 2019 poz.2010).

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie