II Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Dzieci

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 listopada 2019

Konkurs odbył się 19 listopada 2019 r. w Strzelcach Górnych. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Bydgoskiego. W bieżącym roku dotyczyło zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

Celem akcji było podniesienie świadomości uczniów na temat przemocy, zachowań agresywnych oraz zaprezentowanie sposobów radzenia sobie z wszelkimi formami agresji. Nauczyciel S.P w Strzelcach Górnych, pomysłodawca Turnieju Pani Monika Sitek została lokalnym koordynatorem Ogólnopolskiej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.” Zaprosiła do współpracy szkoły z terenu gmin Nowa Wieś Wielka oraz Białe Błota.

W Kampanii wzięły udział szkoły w Strzelcach Górnych, Brzozie i Białych Błotach. W dniach 1-19 listopada społeczność uczniowska wspólnie z nauczycielami prowadziła w swoich placówkach szereg działań związanych z bezpieczeństwem. Były to apele, pogadanki, zabawy organizowane podczas przerw, pedagogizacja rodziców, spotkania z policją, Sędzią, Pracownikami Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Uczniowie przygotowywali spektakle, prezentacje multimedialne, plakaty, nagrywali filmiki przeciwko przemocy i zachowaniom agresywnym.

19 listopada w S.P w Strzelcach Górnych odbył się II Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Dzieci. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Anna Kutkowska Kierownik Oświaty w Gminie Dobrcz. Reprezentacje ww. szkół, przy pomocy wcześniej przygotowanych prezentacji multimedialnych omówiły działania prowadzone na terenie swoich placówek. W dalszej kolejności rozwiązali i omówili quiz dotyczący używania numeru 112. Zwieńczeniem Turnieju było wspólne przygotowanie i omówienie plakatu „Stop przemocy i agresji- jestem bezpieczny.”

Na zakończenie Dyrektor Szkoły, Pani Anna Radzimierska wręczyła uczestnikom pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody indywidualne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Autor zdjęć: Monika Sitek | Źródło informacji: Monika Sitek | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie