Jednostka OSP w Dobrczu w KSRG

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

4 grudnia br. odnowiono porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.  Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Komendanetm Miejskim PSP st. bryg. mgr inż. Janisławem Bullerem a Gminą Dobrcz reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Berdycha i Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrczu reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Janusza Fryckowskiego.

Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do KSRG gdy posiadają:

  • co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy,
  • co najmniej 12 wyszkolonych ratowników,
  • skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania,
  • urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych.
Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie podpisanie porozumienia

    podpisanie porozumienia