Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 marca 2020

Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego w dniu 4 marca przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej, będący zlącznikiem do uchwały Zarządu Wojewódzwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwagi i wnioski można przesyłać w dniach 9-30 marca br. na adres: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl. 

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie