INFORMACJA WÓJTA GMINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrcz.

     W dniu dzisiejszym Sejm R.P. przyjął ustawę umożliwiającą zwołanie i przeprowadzenie obrad Rady Gminy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.

    Uwzględniając powyższe, kierując się poczuciem obowiązku i odpowiedzialności, jutro wystąpię do Przewodniczącej Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tematem sesji będą sprawy gminne niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

     Mam głęboką nadzieję, że Pani Przewodnicząca Monika Kuberska przychyli się do mojego wniosku a Rada Gminy podczas obrad pozwoli m.in. wprowadzić do budżetu pozyskane środki zewnętrzne potrzebne do rozpoczęcia nowych inwestycji i zakupów, umożliwiających dalszy rozwój gminy.

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                   Andrzej Berdych
                                                                                                 Wójt Gminy Dobrcz

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska