Ogłoszenie o XVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Dobrcz

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 kwietnia 2020

W dniu 15 kwietnia odbędzie się XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Dobrcz. W związku ze szczególną sytuacją w naszym kraju, ogłoszonym stanem epidemii sesja przeprowadzona zostanie  w trybie korespondencyjnym zgodnie z art. 15 zzx ust.1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31  marca 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 568).

Jednocześnie informujemy, iż  nie będzie tradycyjnej transmisji on-line, a jedynie zostanie zamieszony w formie nagrania wideo moment  zaplombowania urny na koperty z kartą do głosowania  oraz moment otworzenia urny, a następnie  kopert oraz odczytania wyników głosowania. Wyniki głosowania zostaną udostępnione w godzinach popołudniowych 15 kwietnia 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrczu  pod adresem: https://dobrcz.bip.net.pl/?c=1282 oraz na stronie gminadobrcz.pl.

Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie