Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz - konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

Wójt Gminy Dobrcz na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału  w konsultacjach społecznych projektu opracowania pt. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz”. Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 19-05.2020 r. do 10-06-2020 r.

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz” oraz formularz do konsultacji zostały  udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.dobrcz.bip.net.pl.

Wypełniony formularz do konsultacji należy:

1) przesłać elektronicznie na adres srodowisko@dobrcz.pl;

2) wysłać na adres: Urząd Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, faks: 523648032.Autor / Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie