Szacowanie strat w związku z przymrozkami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2020

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie gminy Dobrcz niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Dobrcz  zwrócił się do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie gminnej komisji ds. szacowania poniesionych przez rolników strat. Z informacji dotychczas przekazanych do tut. Urzędu przez rolników wynika, iż szkody powstały w sadach owocowych, porzeczkach oraz  plantacjach borówek.

Poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Dobrczu (w biurze podawczym).

Wzór wniosku o oszacowanie szkód jest do pobrania w załączniku.

Uwaga! Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020. We wniosku o oszacowanie należy wskazać wszystkie uprawy (również te na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 r.).

Źródło informacji: Łukasz Dzięgiel | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie