Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz w sprawie zmian odnośnie planowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. XX Sesji Rady Gminy Dobrcz.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 czerwca 2020

Przewodnicząca Rady Gminy Monika Kuberska informuje, iż Radnym Gminy Dobrcz został przekazany nowy porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 30 czerwca 2020 r. Jeżeli decyzja Rady będzie przychylna i Radni przegłosują ten wariant, Rada będzie procedować tylko nad tymi projektami uchwał i punktami ujętymi w nowym porządku (przedstawionym poniżej). Pełna Informacja znajduje się w plikach do pobrania.

Pozostałe projekty zostaną poddane pod głosowanie na XXI Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w terminie do 13 lipca 2020 r. Nie odbędzie się wówczas posiedzenie komisji, ponieważ projekty zostały już omówione i zaopiniowane na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 czerwca 2020 r.

Decyzję taką podjęto po przeanalizowaniu posiedzenia wspólnego komisji oraz biorąc pod uwagę zbyt obszerny zakres poruszanych zagadnień i projektów uchwał.

Ze względu na duży pogłos i brak dobrej wentylacji w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrczu oraz zgłaszane przez uczestniczących w posiedzeniu komisji uwagi, przeniesiono obrady XX Sesji Rady Gminy Dobrcz w dniu 30 czerwca 2020 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Osoby zainteresowane udziałem w obradach proszone są o zabezpieczenie się w maseczkę ochronną.

 

Źródło informacji: Biuro Rady Gminy | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie