Obchody Dnia Krajobrazu – 20 października 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2020

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Krajobrazu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy współudziale Urzędu Gminy w Dobrczu organizuje spacer krajobrazowy Aleją dębową w Borównie. Celem spaceru jest zaprezentowanie jego uczestnikom walorów przyrodniczych i krajobrazowych pomnikowej alei dębowej rosnącej w ciągu drogi krajowej nr 5 w Borównie oraz przedstawienie informacji dotyczących historii i obecnego stanu alei.

Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 roku jest „Drzewo w krajobrazie”.

Dorodne okazy drzew, skupione w grupach czy rosnące pojedynczo, często decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter. Przez swoją biologiczną różnorodność są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, ale dla człowieka mają również znaczenie kulturowe i symboliczne. Dlatego popularyzowanie wiedzy z zakresu funkcji drzew w kształtowaniu krajobrazów, jak również ich znaczenia w krajobrazach przyrodniczych i kulturowych jest ważne i potrzebne.

Obchody Dnia Krajobrazu zaplanowano na 20 października 2020 r. O godzinie 11:00 przed świetlicą wiejską przy ul. Szkolnej w Borównie odbędzie się zbiórka i przywitanie uczestników spaceru krajobrazowego oraz dyskusja z zaproszonymi przedstawicielami zarządców dróg na temat roli drzew w krajobrazie, w tym w pasach drogowych (i wynikających z tej lokalizacji kontrowersji), potrzeby i metod ochrony drzew w procesach inwestycyjnych oraz ich pielęgnacji.

O godzinie 12:00 rozpocznie się spacer krajobrazowy. Trasa spaceru prowadzić będzie ze świetlicy wiejskiej w Borównie, ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 5 w kierunku Bydgoszczy, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 244 (rejon budowy drogi ekspresowej S5).

Osoby zainteresowane udziałem w spacerze krajobrazowym prosimy o przekazywanie zgłoszeń do Pani Kingi Mrożek-Rogowskiej pocztą elektroniczną lub telefonicznie do 15 października 2020 r. (czwartek) do godz. 14.00:

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i konieczność zachowania reżimu sanitarnego, prosimy aby uczestnicy spaceru zaopatrzyli się w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).

Zapraszamy do udziału.

Źródło informacji: Anna Radtke UG w Dobrczu | Publikujący: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plakat

    plakat