Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na podejmowanie działalności gospodarczej
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

Rolnik w kwarantannie. Co mu wolno?

Co zrobić ze zwierzętami w sytuacji, gdy właściciel gospodarstwa rolnego wraz z rodziną został objęty kwarantanną? Czy w takim wypadku dopuszczalne jest opuszczenie kwarantanny w celu nakarmienia zwierząt?

Czytaj więcej o: Rolnik w kwarantannie. Co mu wolno?
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

Planowe wyłączenia prądu w dniach 08-09.04.2020

Wyłączenia prądu nastąpią w Magdalence, Hutnej Wsi i Aleksandrowie. 

Czytaj więcej o: Planowe wyłączenia prądu w dniach 08-09.04.2020
Powiększ zdjęcie
1 kwietnia 2020

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:
1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).

4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT MINISTERSTWA ROZWOJU DOTYCZĄCY WNIOSKÓW DO CEIDG W OKRESIE PANDEMII COVID-19
31 marca 2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobrcz.

     W dniu dzisiejszym Sejm R.P. przyjął ustawę umożliwiającą zwołanie i przeprowadzenie obrad Rady Gminy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie.

    Uwzględniając powyższe, kierując się poczuciem obowiązku i odpowiedzialności, jutro wystąpię do Przewodniczącej Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Tematem sesji będą sprawy gminne niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

     Mam głęboką nadzieję, że Pani Przewodnicząca Monika Kuberska przychyli się do mojego wniosku a Rada Gminy podczas obrad pozwoli m.in. wprowadzić do budżetu pozyskane środki zewnętrzne potrzebne do rozpoczęcia nowych inwestycji i zakupów, umożliwiających dalszy rozwój gminy.

                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                   Andrzej Berdych
                                                                                                 Wójt Gminy Dobrcz

Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY