Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

15 kwietnia 2016

Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 poz. 1777), określiła zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Samorządy otrzymały podstawę prawną do podjęcia kompleksowych działań służących rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dobrcz
Powiększ zdjęcie Spotkanie%20Seniorów
14 kwietnia 2016

Spotkanie Seniorów

13 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu odbyło się uroczyste spotkanie Seniorów.

 Uczestniczył w nim wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala wraz z małżonką.  Kwietniowe spotkania są coroczną tradycją. Odbywają się z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidów.  Gości przywitała Anna Ciesielska przewodnicząca Klubu Seniora w Dobrczu oraz  Wiesław Raczkowski Dyrektor GOK.

 Wójt Gminy  Dobrcz,  złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia i podziękował za udział w spotkaniu.

Czytaj więcej o: Spotkanie Seniorów
Powiększ zdjęcie Stanowisko%20pracy
13 kwietnia 2016

Dofinansowanie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy od 11 kwietnia prowadzi nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów dopsażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powyżej 45 roku życia.

Czytaj więcej o: Dofinansowanie miejsca pracy
Powiększ zdjęcie pracownicy%20
12 kwietnia 2016

Dofinansowanie na kształcenie młodocianego pracownika

Pracodacy, którzy przygotowują do zawodu młodocianych pracowników mogą uzyskać dofinansowanie. Poniżej podajemy zasady udzielania wsparcie. 

Czytaj więcej o: Dofinansowanie na kształcenie młodocianego pracownika
Powiększ zdjęcie bocian
12 kwietnia 2016

Konkurs plastyczny i fotograiczny

Wzorem lat ubiegłych ,Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy organizuje kolejną edycję konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczących się oraz mieszkających na terenie naszego powiatu.

Czytaj więcej o: Konkurs plastyczny i fotograiczny