Gmina Dobrcz

Wigilia w Urzędzie Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz sołtysi i radni spotkali się we wtorek 22 grudnia 2015r. na tradycyjnej wigilii, by złożyć sobie życzenia. Wójt Krzysztof Szala oraz Przewodnicząca Rady Gminy Halina Pietrzak życzyli wszystkim do siego 2016 Roku.

Wójt Krzysztof Szala poinformował także wszystkich pracowników o inwestycjach realizowanych w minionych, ale też najbliższych latach, a Pani Przewodnicząca złożyła życzenia wierszem wszystkim pracownikom.
Nie zabrakło też kolędowania. Orkiestra Dęta działająca przy GOK-u dała koncert kolęd, dzięki którym można było poczuć magię Świąt.